“Idzie tylko o to…”

Jak mawia obecny Pan Prezydent cytuję “Idzie tylko o to…”