Zawracanie rzek

Jak to dobrze, że politycy nie mogą zawrócić biegu rzek, przynajmniej teoretycznie nie mogą 😉

2 thoughts on “Zawracanie rzek

  1. *Jak na razie to się nie udało…*

    …chociaż w Rosji wracają powstałe jeszcze w czasach ZSRR projekty zmiany kierunku rzek syberyjskich na południe, na pustynie Azji Środkowej i stepy Kazachstanu, aby dostarczały wody do irygacji 😉

  2. przecież tam na planach się nie skończyło: zarówcili jakąs tam wielką rzekę i w efekcie tzw. morze kaspijskie jest ściekiem 🙁

Comments are closed.