Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych.

(Mt 12,7)