Mądrzy ludzie

Mądrzy ludzie tym różnią się od głupców, iż potrafią przewidzieć następstwa wydarzeń, na podstawie wiedzy historycznej, empirycznej i teoretycznej.

Mądrzy ludzie tym różnią się od głupców, iż potrafią milczeć gdy nie mają nic do powiedzenia.

Mądrzy ludzie tym różnią się od głupców, iż nie idą za radą występnych i kroczą drogą Prawdy.