“bo we mnie jest samo dobro”

Pewien Pan powiedział: “bo we mnie jest samo dobro”. Stosując logikę matematyczną 1-omega=0, można w łatwy sposób wytłumaczyć dlaczego wokół tego Pana jest samo zło.