Wsparcie poniżające

Nie ma to jak wsparcie!

dla wielu z natury nieudolnych osób Wielka Brytania jest punktem docelowym w poszukiwaniu lepszego życia.

Prezydent RP – Londyn
cyt. za “Daily Mail” i “The Guardian”