ulice

Ulice prowadzą w jakimś kierunku, ale nie zawsze ten kierunek potrafimy dostrzec, ponieważ koniec ulicy jest zasłonięty budynkami, samochodami i reklamami.

Ulice są niczym wartkie potoki prowadzące ku źródłu bijącego serca miasta.

Ulice pokazują nam ludzkie namiętności, a to małżonków krzyczących na siebie pośród tłumów, a to zakochanych małżonków trzymających się za ręce.

Ulice nie prowadzą na Jamną, ani na Lednicę… ale czy to ma znaczenie…

Trzymaj się o.Janie Góro OP i czyń to co Boże!