Złodziej

Gdy złodziejowi tłumaczą przyjaciele, zło jakie czyni prostym słowem “Kradniesz” – złodziej nie wierzy.
Gdy złodziejowi tłumaczą sędziowie, zło jakie uczynił prostym słowem “Kradłeś” – złodziej nie wierzy.
Gdy złodziejowi tłumaczą współskazańcy, zło jakie uczynił prostym słowem “Pożyczałeś od innych” – złodziej wierzy.

Złodziej wierzy w relatywność przepisów, zawsze może tak zmienić przepisy, aby mieć rację i rozgłaszać pożyczki od innych.