Przyspieszenie

Przyspieszenie realizacji zadania jest odwrotnie proporcjonalne do stanu zaawansowania zadania, czyli im gorzej tym szybciej.