Przemienienie

Przemienienie jest czymś oczywistym po wydarzeniach w Kanie Galilejskiej, a jednak trudno je ogarnąć.
Przemienienie jest czymś oczywistym po wydarzeniach na Górze Tabor, a jednak trudno je ogarnąć.
Przemienienie jest czymś oczywistym po wydarzeniach w Wieczerniku, a jednak trudno je ogarnąć.
Przemienienie jest czymś oczywistym po wydarzeniach na Golgocie, a jednak trudno je ogarnąć.

Przemienienie jest cudem, a cud jest prostotą wiary.