Wojna w Gruzji

Wiadomość o wybuchu wojny zasmuca. Po raz kolejny w historii życia człowieka na ziemi, przywódcy Państw posyłają na śmierć żołnierzy i cywili w imię własnej wielkości.

Z drugiej strony, mam w pamięci obrazy z wojny w byłej Jugosławii i świadomość, że wojna zaczyna obchodzić wielkich tego świata, dopiero wtedy gdy wyginie połowa ludności, a oni sami będą chcieli wygrać kolejne wybory.

Pokój jest dobrem na ziemi, które przewyższa wojnę na zawsze.

O pokój na ziemi prosimy Cię Panie!