Muzyka

Muzyka jest dobra na wszystko.
Muzyka naprawdę jest dobra na wszystko.
Cisza także jest muzyką, i po wypełnianiu dźwięków ciszą można odróżnić artystę od rzemieślnika.