śp. Helena Kurz

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

(Ps 17)

śp. Helena Kurz (*30.07.1910 Tarnopol, †20.08.2008)

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. +

Zawsze zachęcała do rozmowy i dialogu, ukazywała praktyczne światło miłości i miłosierdzia, wspominała ks.Rękasa i zawsze była prawdziwą Harcerką, a na koniec ukazała czym jest Chrześcijańskie życie dobrze zaplanowane. Daj Boże każdemu umrzeć we własnym domu, w po przyjęciu sakramentów w obecności Kapłana i najbliższej opiekunki. Święci żyją pośród nas i ukazują prawdziwy cel ziemskiej wędrówki – wszystko za wczasu zaplanować włącznie z miejscem pochówku.