Mądrość powolności!

Santo Subito wymaga czasu – dlaczego?

Mądrość powolności Kościoła Powszechnego polega na pełnym zbadaniu żywota przyszłego świętego oraz jego działania poprzez wypraszanie łask po śmierci.

Mądrość powolności Kościoła Powszechnego pozwala upewnić się, że decyzje i zachowania wiernych wypisujących i wykrzykujących Santo Subito wynikały z rzeczywistego odczucia wierzących, a nie tylko z emocji wywołanych wydarzeniem czy też spowodowanych działaniami politycznymi i im podobnymi.

Dzisiaj jeszcze mocniej dostrzegam, jak wielki darem jest Mądrość powolności Kościoła Powszechnego, która chroni przyszłych błogosławionych i świętych przed jarmarczną atmosferą wymuszania decyzji wbrew prawdzie życia i łaski.

Z pokorą czekam na dzień ogłoszenia Jana Pawła II, kard. Wyszyńskiego – prymasa Tysiąclecia i o.Jacka Woronieckiego OP, błogosławionymi, bo Mądrość powolności Kościoła Powszechnego na pewno nas do tego doprowadzi – i wypłynie z tego głębia modlitwy, a nie krzyk samowoli.