Dominikanie w Gliwicach!

Ale nam się wydarzyło…

W dniach 3-10 października AD 2010 Misje Święte “Nie bój się, wypłyń na głębię” w Parafii MB Częstochowskiej (Trynek) prowadzić będą:
o. Artur Musialski OP (Małe Ciche)
o. Adam Wyszyński OP (Łódź)

Więc módlmy się, Let us pray 🙂