Głowa do góry!!! (Notatki z kalendarza)

Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na całą Polskę, od Tatr aż do Bałtyku, ten krzyż mówi całej Polsce: Sursum corda! – “W górę serca!” Trzeba, ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursum corda! – “W górę serca!” Amen.
Jan Paweł II, Zakopane A.D. 1997

Niedziela A.D. 1626
Dlaczego?… Dlaczego?… ach dlaczego gdy przyjaciele mają kłopoty mówimy – chcąc im dodać otuchy – głowa do góry, uśmiechnij się. Czy to rzeczywiście może pomóc? A może patrzenie ku górze to przejaw pychy tak jak zadzieranie nosa? Może bezpieczniej byłoby opuścić głowę i przejść obok Życia?… 29IX Pierwsza piesza pielgrzymka Gliwice-Częstochowa. Nasi przodkowie wiedzieli gdzie jest siła. Nie debatowali, po prostu szli i wznosili się ku górze na Jasnej Górze, aby dziękować za dar życia… Poniedziałek A.D. 1895
Przechodząc pięknymi ulicami Gliwic, trudno zapomnieć o zabieganiu i pośpiechu codziennych spraw. Zdarzają się jednak takie chwile zapomnienia (Zwycięstwa ulicy), kiedy wzrok unosi się ponad pełne kolorów i pokus cenowych witryny sklepowe. Głowa do góry i oczom ukazują się piękne wieżyczki, wspaniałe zdobienia wyłuskane oświetleniem. Na niektórych z nich można dostrzec daty powstania A.D. 1895. W tym otoczeniu mieszkali także nasi starsi bracia Żydzi. przypomina o tym gliwicki cmentarz gminy żydowskiej…

…Na rynku patrzy na nas i poszukującą tam przyjaźni młodzież figurka NMP tak mądrze ustawiona kiedyś…

Wtorek A.D. 1896-1900
Bracia Ewangelicy stanowiący przewagę wśród rajców miejskich, oddali tereny pod budowę nowej świątyni. Potrafili spojrzeć w górę, zapominając o wszelkich podziałach religijnych, politycznych… 4 V 1896 Rozpoczyna się dzieło budowy kościoła św. Ap. Piotra i Pawła… 16 V 1900 Uroczysta konsekracja kościoła…
…Postacie patronów św. Ap. Piotra i Pawła wznoszą nasz wzrok coraz to bardziej ku górze, i prowadzą przez kościół do Boga. Przed wejściem ukazani na mozaice złożonej z drobin kamieni, w ołtarzu ukazani na obrazie jako apostołowie będący ciągle w drodze, a pod sklepieniem na witrażu. Witrażu, który pokornie czeka w mroku na Światło rozświetlające mrok.

Środa A.D. 1992
25 III Zostaliśmy obdarowani Diecezją Gliwicką, a nasz kościół stał się Katedrą. Czy budowniczowie naszego kościoła mogli to przewidywać? Jak wielka nagroda spotkała ich za odwagę i trud wznoszenia świątyni ku górze.

Czwartek A.D. 1995, A.D. 1996
10 – 11 XI 95 nawiedzenie Figury Matki Boskiej Fatimskiej w Katedrze. Europa wydaje się takim małym skrawkiem świata, a jednak Portugalia i Fatima pozostają dla niektórych miejscami bardzo odległymi… 5 – 7 XII 96 Drugie nawiedzenie kopii Obrazu Jasnogórskiego są z nami bracia Grekokatolicy i Ormianie. Nawiedzenie Matki Boskiej Częstochowskiej ciągle obecnej w obrazie (boczna kaplica), i nieustannie spoglądającej ze starego herbu Gliwic (ulica ks. Marcina Strzody).
Szczególny czas odwiedzin Gliwic przez NMP. Czy dostrzegamy jak ona to miasto umiłowała? Nieopodal Katedry u braci Ormian przebywa w obrazie Matki Boskiej Łysieckiej, u ojców Jezuitów w obrazie Matki Boskiej Kochawińskiej.

Piątek A.D. 1997
25 III kaplica adoracji “Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię!”
Mt 11, 28

Sobota A.D. 1999
15 VI dzień oczekiwania na spotkanie z Ojcem Świętym… Wiadomość o chorobie… Najważniejsza jest modlitwa…
16 / 17 VI pospolite ruszenie Gliwiczan dokonuje na lotnisku rzeczy niemożliwych.
17 VI wielka niezapowiedziana radość, wszyscy spieszą na lotnisko. Przestaliśmy się obawiać zadeptania trawników, trudności komunikacyjnych… Na lotnisku trzeba być. Gliwice-Częstochowa Ojciec Święty potwierdza kierunek Gliwiczan z A.D. 1626.

Niedziela A.D. 2000
Rok Jubileuszowy, rok stulecia naszego Kościoła – WIELKA RADOŚĆ. Wielka Radość, wynikająca
z drogi modlitwy, świadomości i poszanowania tradycji, wznoszenia się ku górze poprzez umiłowanie piękna.
A na górze stoi Krzyż, zbliż się do krzyża, zbliż…

Jarosław Szczepanek dla Katedra AD 2000 nr 15

One thought on “Głowa do góry!!! (Notatki z kalendarza)

  1. Pingback: Pielgrzymka | szczepanek.org

Comments are closed.