Czystość małżeńska

Czystość małżeńska

Istnieją trzy rodzaje czystości (cały tekst tutaj):
– pozamałżeńska (młodzieńcza, narzeczeńska, wdowieńcza, osób samotnych) — wyrażająca się w całkowitej wstrzemięźliwości płciowej,
– małżeńska — zdolność współżycia wyłącznie w więzi małżeńskiej jako wyrazu miłości, w atmosferze szacunku dla współmałżonka przy poszanowaniu nakazów moralnych, zachowaniu porządku rzeczy i hierarchii wartości,
– “dla królestwa niebieskiego” (Mt 19,12) — celibatu lub ślubu czystości, która wyraża się w całkowitej wstrzemięźliwości płciowej i “niepodzielności serca” jako znak całkowitego oddania się Bogu.

oprócz tego
w prosty sposób
CZYSTOŚĆ, CNOTA i inne nieporozumienia

oraz bardzo naukowo 😉
Papieska Rada ds. Rodziny “Ludzka płciowość: prawda i znaczenie” rozdział II “prawdziwa miłość i czystość”