PM 6.3 Wytrwałość na modlitwie

Pełnia Modlitwy – Nauka o Modlitwie
6.3 Warunki skutecznej modlitwy

Św. Dominik, gdy upatrzył sobie jakąś duszę, którą chciał do zakonu pociągnąć, poświęcał jej całe noce modlitwy, zapraszając nieraz kogoś z zaufanych do towarzystwa, i nigdy mu Bóg nie odmówił tak wymodlonego współpracownika. Podobnież i w życiu św. Katarzyny mamy cudowne przykłady wytrwałości w modlitwie o nawrócenie grzeszników, a w bliższych czasach to samo czytamy w żywocie św. Gemmy Galgani, umiejącej jak nikt inny gwałtować do nieba na widok dusz narażonych na potępienie wieczne.

Tak, trzeba czytać żywoty świętych, aby się przekonać, czym może być modlitwa, gdy się na serio weźmie warunki jej skuteczności. Widzi się wtedy, jak wierny jest Pan we wszystkich słowach swoich (Ps 145, 13).

Wytrwałość na modlitwie, jakże trudne to zadanie. Ile razy pojawia się podszept, porównujący modlitwę do ludzkich stosunków “jesteś natrętny”. A jednak tutaj jest coś więcej!

Kiedy wytrwale o coś prosimy Boga, dajemy dowód głębokiego przekonania o Jego wszechmocy i nieskończonym miłosierdziu Bożym. Jakże często brakuje mojej modlitwie wytrwałości, gdy moje prośby nie są natychmiast wysłuchane, a zniechęcenie przerywa modlitwę w danej intencji.

Niewyczerpanym źródłem wytrwałości modlitewnej są żywoty świętych. Winniśmy je czytać, aby umacniać się ich przykładem, nawet jeśli w pierwszej chwili, rodzi się w nas bunt “tak nie można żyć, to nadludzkie”. Papież Jan Paweł II ukazuje nam dzisiaj, nowych świętych i błogosławionych na to, abyśmy nie zatracili ufności w moc wytrwałej modlitwy w czasach współczesnych. Idźmy drogą wytrwałej modlitwy ukazaną przez św.Dominika.