Miłość napominająca

Kapłani nauczają świeckich o braterstwie, świadcząc swoim życiem o braterstwie kapłanów.

Świeccy zachęcają kapłanów do braterstwa, świadcząc swoim życiem o braterstwie rodzin.

Gdzie się podziało braterstwo i miłość napominania – póki czas – zagubionych kapłanów i świeckich?