Partia sekta

Jak sekta oddziałuje na psychikę:

1. sterowanie zachowaniem: ustawienie fizycznej rzeczywistości danej osoby – mieszkanie, związki, wygląd, sen i odpoczynek, finanse; duże wymagania czasowe; musi uzyskiwać zezwolenia; ma relacjonować przełożonym o sobie; nagrody i kary za zachowanie; sztywne zasady.

2. sterowanie informacją: oszustwa; ograniczanie dostępu; rozdzielanie; zachęta do szpiegowania; propaganda; nieetyczne użycie spowiedzi.

3. sterowanie myśleniem: przyjąć doktrynę jako Prawdę; sztuczny język; zachęta do dobrych myśli; techniki zatrzymywania myślenia; brak możliwości pytań krytycznych; nie może być nic alternatywnego.

4. sterowanie emocjami: manipulacja zakresem uczuć – zwężanie; jak są problemy to z twojej winy; odrębność osoby to wina; nadmierny lęk; huśtawka emocjonalna; publiczne spowiedzi; indoktrynacja fobii.

Stephen Hassan – “Psychomanipulacja w sektach”
cyt. za www.sekty.net

Opis ten – w moim odczuciu – w całości oddaje sposób działań i oddziaływań jednej z polskich partii.