Na początku było…

Na początku było Słowo. Jedno Słowo, a taka siła. Ile słów człowiek wypowiada, a tak mało w nich siły i mocy… a już za chwilę, po krótkiej chwili ziemskiego poranka, będzie koniec i zobaczymy Słowo.

Cisza pomaga usłyszeć Słowo, a gdy nie można usłyszeć Słowa, tym bardziej tęskni się za miejscem, w którym Słowo rozbrzmiewa i ubogaca. Najbardziej misterny plan może się w jednej chwili rozsypać, i ukazać, że cokolwiek będzie to dobrze będzie. Najmniejszy ogród na pustyni, może stać się oazą większą od Nowego Jorku, trzeba tylko nieustannie poznawać…