PM 1.1 Modlitwa i praca

Pełnia Modlitwy – Nauka o Modlitwie
1.1 Rola modlitwy w doskonałości chrześcijańskiej

doskonałość chrześcijańska nie polega w swej istocie ani na modlitwie, ani na dobrym życiu, ale na miłości, której modlitwa i życie chrześcijańskie są podstawowymi przejawami. Od niej to zależy jej wartość wewnętrzna; bez niej człowiek przy największych pozorach doskonałości jest tylko, jak św. Paweł powiedział, ‘cymbałem brzmiącym’ (1 Kor 13, 1).

“Miłość cierpliwa jest” (1 Kor 13,4) – tak odczytuję słowa o.Woronieckiego o podążaniu ku doskonałości chrześcijańskiej. Cierpliwość prowadzi do miłości, z której wypływa modlitwa i dobre życie. Miłość w modlitwie, jest jakby kroczeniem prostymi drogami: Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…. W tej prostocie, wzrasta cierpliwość modlitwy, świadomie zwracającej się ku Bogu.

Równocześnie z modlitwą podąża wypełnianie obowiązków, praca – czas spełniania woli Bożej. Cierpliwość codziennego zdążania do pracy, na przekór zniechęceniu i lenistwu. Najtrudniejsze pytanie jakie należałoby sobie postawić brzmi: Czy kocham moją pracę? Czy pragnę spełniać wolę Boża? Jakże trudne pytania, gdy coraz większe bezrobocie, zdaje się odbierać nadzieję na kroczenie drogą woli Bożej…

Droga do pracy – zaskakujące połączenie modlitwy porannej i myśli o przygotowaniu do pracy.

Co się stanie z doskonałością chrześcijańską gdy zabraknie modlitwy i pełnienia obowiązków?