Jeżeli lubisz mówić

Jeżeli lubisz mówić i gorliwość cię tak ponosi
– mów, ale z trwogą, ani też nie zawsze,
nie wszędzie, nie o wszystkim, nie do wszystkich,
lecz bacz do kogo, ile, gdzie i kiedy.
św. Grzegorz z Nazjanzu
(Drabina do Nieba wyd. W drodze)