Dlaczego On jest Powszechny?

Dlaczego On jest Powszechny?
Bo jesteśmy w nim Ty i ja.

Dlaczego On jest Powszechny?
Bo się różnimy Ty i ja.

Dlaczego On jest Powszechny?
Bo przyjmuje biedaka i bogacza, zagubionego i niezmiennie wiernego.

Catholica Ecclessia znaczy Powszechny.