Suplikacji nam trzeba!

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

a zwłaszcza tym co tracą nadzieję, w obliczu wielkiej wody.
Naszą największą pomocą dla nich jest modlitwa i miłosierdzie.