św.Mikołaja z Tolentino

Legenda głosi, że rodzice Mikołaja byli już w średnim wieku, a jeszcze nie mieli dzieci. Udali się więc z pielgrzymką do sanktuarium św. biskupa Mikołaja w Bari. Dziecko, które się urodziło, traktowali jako owoc swych modlitw i wstawiennictwa świętego, dlatego dali mu na imię Mikołaj.

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój Kościół jaśniejący cnotami i cudami św. Mikołaja z Tolentino, za jego wstawiennictwem cieszył się jednością i trwałym pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

(Modlitwa do św.Mikołaja z Tolentino)
św.Mikołaj z Tolentino (1245-1305)