Ugięcie papieru

Nigdy o tym nie pamiętam, więc ku pamięci 🙂

Ugięcie papieru.

Zbyt duże ugięcie papieru może powodować zwiększaną liczbę zacięć. Dostęp do papieru o małym ugięciu oraz odpowiedniej wilgotności spowoduje znaczący wzrost sprawności kopiarki.

Papiery Rank Xerox są produkowane z zachowaniem jednolitego kierunku ugięcia dla wszystkich arkuszy w ryzie. Papiery tak konfekcjonowane będą pracować bardzo dobrze pod warunkiem właściwego załadowania do tacy.

Na każdej ryzie papierów Rank Xerox znajduje się nalepka identyfikująca jego rodzaj. Na tej nalepce wydrukowana jest również strzałka wskazująca zewnętrzną stronę łuku ugięcia arkusza. Strona wskazana strzałką jest stroną na której powinien być drukowany obraz dokumentu.

Gdy na opakowaniu ryzy papieru nie ma oznaczeń strony wypukłej, można to określić w prosty sposób.

Należy wyjąć z ryzy kilkadziesiąt arkuszy i przytrzymać je wzdłuż krótszej krawędzi tak, aby papier zwisał swobodnie w dół. Łatwo będzie zauważyć, że jedna lub obie dolne krawędzie arkuszy będą się zwijać do środka. Jest to strona wewnętrzna łuku. Strzałka na opakowaniu, gdyby była, powinna wskazywać stronę przeciwną.

cyt za Świat Drukarek – O papierach

Elixir

Z opowieści zasłyszanych na mieście o prawidłowościach w przelewach bankowych. Księgowość większości instytucji lubi robić porządki w piątki. Widać osoby tam pracujące, jeszcze nie poznały godzin rozliczeń międzybankowych Elixir.

Większość instytucji dokonuje przelewów w piątek po ostatniej sesji rozliczeniowej. Dzięki temu w piątek pieniądze są odpisywane z konta instytucji, a dopiero w poniedziałek po pierwszej sesji rozliczeniowej są zapisywane na konto osobnika X.

Instytucja cieszy się, ponieważ w piątek sprawy załatwiła, a procenty dodatkowe są jej “niepotrzebne”… Bank się cieszy, bo przez dwa dni (a w zasadzie trzy, bo piątek też sobie wlicza) ma bezpańską gotówkę… Osobnik X się cieszy, bo o niczym nie wie 🙂

Słuchanie

Wierni przywykli do słuchania mądrych słów Papieża. Jednak z tym słuchanie słuchaniem, jest jak w przypowieści o siewcy, który rzuca ziarno w ziemię: jedno przyniesie plon stokrotny a inne obumrze…

Wierni przywykli do słuchania mądrych słów Papieża. Znacznie trudniej przychodzi im odkrywanie tego co Papież już powiedział, i realizowanie przesłania Ewangelii, które wypływa z każdej homilii Papieża.

Wierni – ja i Ty – przywykli do słuchania mądrych słów Papieża. Brakuje nam wejścia na poziom Ducha i wsłuchania się w najważniejsze przesłanie tego pontyfikatu:

Nie lękajcie się! Bóg jest miłością!

Mocny Duchem Papież ukazuje głębię tych słów, co więcej odkrywa przed nami Tajemnicę, że to Dusza panuje nad schorowanym ciałem…

Jakaż musi być wiara następcy św.Piotra, gdy na przekór niemocy staje pośród nas i daje świadectwo słów

Bóg jest miłością!

, tak jak pod koniec swojego życia czynił św.Jan Apostoł…

Czas odejść od pożądliwości dużej ilości słów wypowiadanych przez Papieża i na powrót odkryć prostotę słów Ewangelii.