Obywatel xxx

Obywatel xxx Szczepanek

Niniejszym wzywa się obywatela xxx Szczepanek-a do przedłożenia świadectwa maturalnego, celem weryfikacji – przez Naczelny Urząd Lustracyjny – ocen z egzaminu Państwowego. Jak wiadomo w latach 1989-2005 komisja egzaminacyjna miejsca zamieszkania i nauczania obywatela wyżej wymienionego, dopuściła się licznych nieprawidłowości, które wypatrzyły wypaczyły historyczny dorobek rodzącej się obecnie IV Rzeczypospolitej. Dzięki życzliwym informacjom od obywatela Kowalskiego Jana, Naczelny Urząd Lustracyjny zlecił nam kontrolę ocen obywatela wyżej wymienionego. Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że obywatel chcąc ukryć się w tłumie po okrągłostołowej jatce, specjalnie zrezygnował z egzaminu maturalnego z PNOS’u (Propedeutyki Nauki o Społeczeństwie) co miało sprzyjać wniknięciu w zdrową tkankę Narodu. Obywatel Kowalski Jan w swoim piśmie szczegółowo opisał, lekcję po lekcji, aktywność obywatela wyżej wymienionego, słownictwo jakim się posługiwał oraz oceny jakie uzyskiwał.

Dzięki moralnemu wsparciu Jarosława K. czujemy się na siłach do przeprowadzenia gruntownej lustracji splamionego etycznie świadectwa maturalnego obywatela. Nakazujemy zgłoszenie się w terminie 7 dni od doręczenia listu poleconego w siedzibie Instytutu, bez świadków.

Nadmieniamy iż, kolejne listy od obywatela Kowalskiego Jana, opisują dalsze próby wnikania obywatela wyżej wymienionego w zdrową tkankę Narodu, podczas studiów na dwóch uczelniach. Jak wiemy w tym celu obywatel wyżej wymieniony przyjął legitymację członkowską znanej nam organizacji NZS.

Zapewniamy obywatela wyżej wymienionego, że prześwietlimy jego niecne życie w ciągu ostatnich 17-tu lat i wyciągniemy ostre konsekwencje z teczki, w świetle danych jakimi dysponuje Centralny Inspektorat Urzędu Lustracyjnego.

Niech Lustracja Cię oczyści i uleczy z Traumy!!!”
Zarządzenie Instytutu Diagnozy i Ortoterapii Traumy Absolwenckiej
przy Centralnym Inspektoracie Urzędu Lustracyjnego,
Warszawa dnia 28 lutego, roku pamiętnego.
PiS PS
opłata skarbowa za czynności lustracyjne – 600 zł w używanych banknotach


Do wiadomości:
Leszek Antoni Macierević – dyrektor referatu ds. absolwentów uczelni artystycznych,
– August Wazermann – dyrektor referatu ds. absolwentów uczelni technicznych

teoria poznania

Mądrością najbliżsi Cię ubogacą, a droga będzie prowadziła przez Poznań, bo już dawno wykroczyliśmy poza granice teorii poznania… 🙂

Jak wdrażać nowozatrudnionych pracowników?

autocenzura

Ponieważ wyrażanie własnego zdania w moim własnym blogu, staje się zarzutem – rzekomego kalkowania mediów, zawieszam wpisywanie kolejnych notek, na czas nieokreślony. Mam wrażenie, że nadchodzi czas cenzurowania i negowania głosów odmiennych, i dlatego nie ma miejsca dla moich wpisów.

PS
Komentarze do tego wpisu będę wycinał!!!

PS 2
Komentarze wykasowane w ostatnich dwóch dniach dotyczą każdego wpisującego, a nie jednej określonej osoby. Nie widzę sensu pisania gdy jedynym celem ma być ping-pong słowny. Blog jak napisałem zostaje przeze mnie zawieszony na czas nieokreślony.

Papież i Kwaśniewski

Dlaczego Jan Paweł II zaprosił Prezydenta Kwaśniewskiego do Papamobile jako jedynego Prezydenta? Czyżby nie znał przeszłości tego działacza partyjnego? Co nam Papież chciał powiedzieć i pokazać tym gestem? Czy miał na myśli Miłosierdzie Boże i przebaczenie, czy tylko etykietę?

100dni w 100dni

100dni w 100dni i dlatego tak dudni!

Przy różnych osiągnięciach i zagubieniach tego rządu najbardziej martwi mnie brak trzeźwego spojrzenia na rzeczywistość. Wczorajsze posiedzenie rządu, transmitowane przez TV przypominało mi bardziej akademię ku czci “Lepszego Jutra” i propagandowe posiedzenia rządu Putina niż troskę zarządzających bezrobotną i zagubioną gospodarczo Polską.

Wczoraj nie było tematu zawalonych dachów, nieprzejezdnych dróg i biedy bezdomnych. Brakuje mi w tym rządzie Kuronia i jego rządowej troski o słabych i bezbronnych, choć nigdy za Kuroniem nie przepadałem!