0 Izajasz

A gdyby tak udało się nam wziąć Pismo święte do ręki, otworzyć na księdze Izajasza i zanurzyć się w słowie.

A gdyby tak udało się nam wyłączyć radio i telewizor, ograniczyć hałas medialny i słuchanie nad-dobrych pomysłów polityków – nawet tych chrześcijańskich.

A gdyby tak udało się nam zamknąć oczy i przemknąć ulicą pośród sklepów i dekoracji wszelakich tak, jakby jeszcze Świąt Bożego Narodzenia nie było.

A gdyby tak udało się nam przeżyć Adwent – Czas Radości, to wtedy na Boże Narodzenia czeka nas Cud Narodzenia w Betlejem i w naszych rodzinach

Nie gdybajmy, otwórzmy księgę Izajasza i chodźmy, Betlejem czeka na nas droga Contemplato 🙂

Dobra nowina

Ewangelia – Dobra nowina prowadzi ku miłości Boga i bliźniego.

Głosiciele Ewangelii prowadzą nas ku głębi miłości tak, jak to czynili: Matka Teresa z Kalkuty, Jan Paweł II i brat Roger z Taize.

Są też i głosiciele słów z ksiąg ewangelicznych, którzy wykorzystują słowa – wyrwane z kontekstu – do celów politycznych i szerzenia nienawiści, takich osób i ich poglądów należy się strzec. Nienawiść jest zaprzeczeniem Ewangelii.

Chcę także polecić Waszej szczególnej trosce, drodzy Bracia sprawę tworzenia i wykorzystania w dziele ewangelizacji kultury, w coraz szerszym zakresie, także katolickich rozgłośni radiowych i telewizyjnych zarówno tych o charakterze lokalnym, regionalnym, czy także ogólnopolskim. Mogą one wypełniać cenne zadanie w dziele nowej ewangelizacji i przekazywania Katolickiej nauki społecznej Kościoła. Niech głoszą Bożą prawdę, uwrażliwiając współczesny świat na dziedzictwo wartości chrześcijańskich, niech ich głównym celem będzie zbliżanie wiernych do Chrystusa, budowanie wspólnoty Kościoła w duchu poszukiwania prawdy, miłości, sprawiedliwości i pokoju oraz zachowania autonomii sfery politycznej. Ponieważ jednak wykonują dzieło duszpasterskie, konieczne jest, aby miały otwarte i pełne zaufania relacje z Biskupami, ze względu na odpowiedzialność właściwą im na tym polu.

Benedykt XVI
Przesłanie Papieża do polskich biskupów
“ad limina Apostolorum” AD2005

Ewangelia a życie

I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

(Iz 11,1-10)

… a niektórzy katolicy mają odwagę mówić i pisać w opisach gg “pedały do gazu”…

A gdzie płk.Kukliński?

Przez media przetoczyła się lawina słów na temat byłych planów Układu Warszawskiego. Zabrakło choćby jednego zdania wspominającego dokonania płk. Kuklińskiego.

Smutne gdy za odkrywcę przeszłości uchodzi nowy minister RP, a nie Pułkownik, który w obronie Polski poświęcił życie swojej rodziny.

Takie czasy…

Są restauracje…

Są restauracje, w których ruskie pierogi są podawane zaraz po zamówieniu.
Są restauracje, w których ruskie pierogi są podawane po dłuższym oczekiwaniu – tak jak miało to miejsce dzisiaj.

Wielką radością jest świadomość przygotowywania zestawu ruskich pierogów specjalnie dla klienta – stąd właściwy czas przygotowania tego specjału jak i widoczny sposób lepienia pierogów ludzką ręką, a nie odciskania formą maszynową.

Czekajmy więc i nie narzekajmy gdy potrawy z mikrofalówki nie wnoszą w chwilę po zamówieniu 🙂