O dziękczynieniu zapominam

“Sławić będę dobrodziejstwa Pańskie, chwalebne czyny Pana, wszystko, co nam Pan wyświadczył, i wielką dobroć dla domu Izraela, jaką nam okazał w swoim miłosierdziu i według mnóstwa swoich łask.”

(Iz 63,7)

O prośbach pamiętam, o dziękczynieniu tak często zapominam.
Dziękuję Ci Panie za Twe wielkie Miłosierdzie trwające na wieki. Amen