Bp Jan Kopiec nastał

Piękna była sobotnia uroczystość Ingresu bp Jana. Ukazała w sposób symboliczny ciągłość władzy biskupiej, gdy bp senior Jan Wieczorek przekazał pastorał bp Janowi Kopcowi.

Dzisiaj przeczytałem w relacji eKAI z pierwszego spotkania bp Jana z dziennikarzami: “Trzeba księży mobilizować, aby przekazywali naukę Ewangelii, a nie opinie i komentarze”… “Zadaniem Kościoła nie jest polityka lecz dotarcie do człowieka by zrozumiał kim jest i jaka jest miara człowieczeństwa.” patrz eKAI

Ubrana kobieta

Wyobraziłem sobie coś niewyobrażalnego. Wyobraziłem sobie taki dzień, gdy po wejściu na polski portal newsowy zobaczę zdjęcie ubranej kobiety. Ależ to byłby SZOK!!!

Obecnie na jaki polski portal newsowy nie wejdę, to mam trudność ze znalezieniem czegokolwiek ubranego… najtrudniej znaleźć artykuł ubrany w myśli!

Walka o swoje, a kiedy o nasze dobro wspólne?

Dowiedziałem się o kolejnym proteście, kolejnej grupy zawodowej… bo wszystkiemu winni są politycy.

To ja się pytam, a czy wśród tych polityków nie ma lekarzy i osób związanych ze środowiskiem aptekarskim? No cóż, najpewniej zgodnie z czystą statystyką są…

Smuci mnie czas gdy każdy walczy o swoje, w ogóle nie przejmując się losem innych. Patrząc na liczbę powstałych aptek w ostatnich kilku latach, trudno oprzeć się wrażeniu, że komuś może się skończyć samo-napędzający biznes.

PS
Masz pretensje do polityków, to po prostu sam zostań politykiem i bądź: lepszy, mądrzejszy i bardziej otwarty na dobro wspólne!!!

Rok wiary nadchodzi

Rok wiary – rozpocznie się on 11 października 2012 r., w 50-tą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r.

«Podwoje wiary» (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wiodą one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna ją chrzest (por. Rz 6, 4), dzięki któremu możemy wzywać Boga jako Ojca, a kończy przejście przez śmierć do życia wiecznego, będącego owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który poprzez dar Ducha Świętego zechciał włączyć w swą chwałę tych, którzy w Niego wierzą (por. J 17, 22). Wyznawanie wiary w Trójcę Świętą — Ojca, Syna i Ducha Świętego — oznacza wiarę w jednego Boga, który jest miłością (por. 1 J 4, 8): Ojca, który w pełni czasów posłał swego Syna dla naszego zbawienia; Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy swej śmierci i zmartwychwstania odkupił świat; Ducha Świętego, który prowadzi Kościół przez wieki w oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana. […]
Zdarza się obecnie dość często, że chrześcijanie bardziej troszczą się o konsekwencje społeczne, kulturowe i polityczne swego zaangażowania, myśląc, że wiara wciąż jest oczywistą przesłanką życia wspólnego. W rzeczywistości, założenie to nie tylko przestało być oczywiste, ale często bywa wręcz negowane. Podczas gdy w przeszłości możliwe było uznanie, że istnieje jednorodna tkanka kulturowa, powszechnie akceptowana w swym odniesieniu do treści wiary i inspirowanych nią wartości, to obecnie wydaje się, że w znacznej części społeczeństwa już tak nie jest, z powodu głębokiego kryzysu wiary, który dotknął wielu ludzi. (Benedykt XVI- List Apostolski “Porta fidei”)

Wskazania duszpasterskie na Rok Wiary można przeczytać w nocie Kongregacji Nauki Wiary (Nota Kongregacji Nauki Wiary na Rok Wiary, Watykan 7 stycznia 2012 r.)