Surrexit Christus vere, Alleluia!

Surrexit Christus vere, Alleluia!
Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja!
Wczoraj zastanawiałem się jakie byłyby odpowiedzi, w kolejnym “genialnym” audiotele lub Miliarderach na pytanie “Kiedy Chrystus zmartwychwstał?”. Może takie:
1) pierwszego dnia – 20%,
2) drugiego dnia – 20%,
3) trzeciego dnia – 10%,
4) telewizja, radio, prasa kłamie – 10%,
5) kto to taki… – 40%

Pasja wg Koopmana

Z radia wczoraj zrezygnowałem, bo muzyka typowo “nieświąteczna”. Oddycham J.S.Bachem i jego pasjami wg św.Mateusza, św.Marka i św.Jana. Wszystko to podaje Ton Koopman i Amsterdamska Orkiestra Barokowa. Niesamowite przeżycie męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, muzyką i słowem.

Credo in unum Deum

Credo in unum Deum… Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram patris.

Wierzę w jednego Boga… Ukrzyżowany również za nas, przed Poncjuszem Piłatem; został umęczony i pogrzebany, i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.

Niepojęte…

Niepojęte…
Wieczorne czuwanie młodzieży w Ciemnicy. W tabernakulum bocznego ołtarza Przenajświętszy Sakrament – widoczny znak obecności Pana Jezusa. Młodzież – prowadząca czuwanie – siedzi na posadzce, w zeszłym roku siedziała na poduszkach ułożonych na podłodze.
Mój Boże, co się zmieniło, że dzisiaj już się nie klęczy podczas czuwania przed Przenajświętszym Sakramentem? Jak człowiek może nie zgiąć kolan przed Boskim majestatem?
Pusta przestrzeń wolnej podłogi, brak tłoku, a jednak młodzież nie klęczy. “Na to Imię zegnie się każde kolano…”
Niepojęte?!
Młodzież prowadzi czuwanie w Ciemnicy, przy Bożym Grobie na siedząco, na poduszkach. A Pan Jezus?
Obdarty z szat, z broczącymi krwią ranami, bez wygód umiera za nas na Krzyżu.
“Upadnij na kolana ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana. Święty, Święty, Święty…”